Archive for fevereiro \22\+00:00 2012

Yosef Karduner – Hashivenu

fevereiro 22, 2012

Hebraico:
השיבנו אבינו לתורתך
וקרבנו מלכנו לעבודתך
והחזירנו בתשובה שלימה לפניך
ברוך אתה ה’ הרוצה
בתשובה

Transliteração:
Hashivênu avinu letoratêcha,
Vecarvênu malkênu laavodatêcha
Vehachazirênn biteshuvá shlema lefanêcha,
Baruch ata HaShem,
harotse biteshuvá.

Tradução:
Reconduze-nos à Tua Torá, ó nosso Pai,
retoma-nos ao Teu serviço, ó Rei,
e faça com que regressemos com sincero arrependimento para Ti.
Bendito sejas Tu, Eterno,
que Te comprazes com o arrependimento.

Mikimi – Yosef Karduner

fevereiro 22, 2012

Shalom amigos, atendendo a pedidos de uma nova aluna do blog, vou colocar esta música linda do Yosed Karduner, e eu espero que seja bastante útil na espiritualidade de todos, e que ajude também nos estudos de Hebraico.

Hebraico:

מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו
מי כה’ אלקינו המגביהי לשבת
המשפילי לראות בשמיים ובארץ

אוי מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
אוי להושיבי עם נדיבים, עם נדיבי עמו

ני ני ני ני ני

מי כה’ אלוקינו המגביהי לשבת המשפילי
לראות אוי בשמיים ובארץ
אוי מקימי מעפר דל מאשפות ירים אביון
אוי להושיבי עם נדיבים עם נדיבי עמו

ני ני ני ני ני

Transliteração

Mikimi mei’afar dal, mei’ashpot yarim evyon
Lehoshivi, im nedivim, im nedivey amo
Mi ke’HaShem elokeinu, hamagbihi lashevet
Hamashpili lirot, bashamaim uva’aretz.

Oi Mikimi mei’afar dal, mei’ashpot yarim evyon
Oi lehoshivi, im nedivim, im nedivey amo

Nai nai nai nai nai

Mi ke’HaShem elokeinu, hamagbihi lashevet
Hamashpily lir’ot, bashamaim uva’aretz
Oi Mikimi mei’afar dal, mei’ashpot yarim evyon
Oi lehoshivi, im nedivim, im nedivey amo

Nai nai nai nai nai

Nai nai nai nai nai

Tradução:

Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado,
para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.
Quem é como YHWH nosso Elohim, que habita nas alturas,
e vê o que se passa no céu e na terra?

Ah! Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado,
Ah! para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.

Nai nai nai nai nai

Quem é como YHWH nosso Elohim, que habita nas alturas,
e vê o que se passa no céu e na terra?
Ah! Ele levanta do pó o pobre, e do monturo ergue o necessitado,
Ah! para o fazer sentar com os príncipes, sim, com os príncipes do seu povo.

Nai nai nai nai nai
Mikimi – Yosef Karduner

Bençãos e Orações Judaicas – Bençãos antes da leitura da torah

fevereiro 21, 2012

Shalom amigos, nesta serie de vídeos vamos ensinar algumas orações e bênçãos Judaicas.
O intuito destes videos é instigar vocês a se aprofundarem no conhecimento desta linda religião, pois aprender hebraico também envolve entender a cultura dos falantes desta língua.

Repita as bênçãos do video abaixo e escreva elas usando o pdf, e com certeza estas frases nunca mais serão esquecidas.


Hebraico:
ברכו את יהוה המבורך
ברוך יהוה המבורך לעולם ועד

Transliteração:
Barechu et YHVH hamevorach
Baruch YHVH hamevorach leolam vaed

Tradução:
Bendizei ao YHVH, que é Bendito.
Bendito é YHVH que é Bendito para todo sempre.

Hebraico:
ברוך אתה יהוה, אלוהינו מלך העולם
אשר בחר בנו מכל העמים ונתן לנו את תורתו,
ברוך אתה יהוה נותן התורה

Transliteração:
Baruch ata adonai eloheinu melech haolam.
Asher bachar banu micol haamim.
Venatan lanu et torato.
Baruch ata adonai noten hatorah

Tradução:
Bendito és tu, YHVH, nosso Deus, Rei do universo,
que nos escolheu dentro todos os povos e nos outorgou sua torah.
Bendito és tu,YHVH, que nos outorga a Torah.

Bençãos antes da leitura da torah

Tpr no ensino de Hebraico – Verbos 2

fevereiro 21, 2012


Andar – lalechet – ללכת
Correr – larutz – לרוץ
Escrever – lichtov – לכתוב
Ler – likro – לקרוא
Morar – Lagur – לגור
Amar – leehov – לאהוב
Dançar – lirkod – לרקוד

Tpr no ensino de Hebraico – Verbos 1

fevereiro 21, 2012

Shalom amigos do Blog, este é o nosso primeiro video usando de uma técnica americana de ensino de idiomas, chamada de Tpr “total physical response” Eu espero que seja bem útil a todos alunos deste blog, um grande abraço e bons estudos.

 

Ledaber – Falar – לדבר

Lashir  – cantar – לשיר

Lishmoa – ouvir – לשמוע

Lishtok – calar – לשתוק

Lir’ot – ver – לראות

Leehol -comer – לאכול

Lishtot – Beber – לשתות

Papel de Parede – Maguen david biblico

fevereiro 19, 2012

Papel de Parede – Benditos

fevereiro 19, 2012

Mi adir – מי אדיר

fevereiro 17, 2012

Mi adir é uma linda musica cantada em casamentos Judaicos, a musica é uma benção sobre a vida do novo casal, aonde o chazan pede a Deus para que Abençoe os noivos.
Mi -adir-musicajudaica-emhebraico.pdf

מי אדיר על הכל
מי ברוך על הכל
מי גדול על הכל
מי דגול על הכל
הוא יברך את החתן ואת הכלה

Oh Poderoso sobre todas as coisas
Oh Bendito sobre todas as coisas
Oh Grandioso sobre todas as coisas
Oh Ilustre sobre todas as coisas
Abençoa o noivo e a noiva

Mi Adir al hakol
Mi Baruch al hakol
Mi Gadol al hakol
Mi Dagul al hakol
Hu Yevarech et haChatan v’et haCalá (2x)

Yosef Karduner – Shir La’maalot – שיר למעלות

fevereiro 17, 2012

Hebraico:

א  שיר למעלות אשא עיני אל-ההרים–    מאין יבא עזרי

ב  עזרי מעם יהוה–    עשה שמים וארץ

ג  אל-יתן למוט רגלך    אל-ינום שמרך

ד  הנה לא-ינום ולא יישן–    שומר ישראל

ה  יהוה שמרך    יהוה צלך על-יד ימינך

ו  יומם השמש לא-יככה    וירח בלילה

ז  יהוה ישמרך מכל-רע    ישמר את-נפשך

ח  יהוה ישמר-צאתך ובואך–    מעתה ועד-עולם

Transliteração:

Shir lama’a lot. Esa einai el heharim:

me’ayin yavo ezri?

Ezri me’im hashem ose shamaim va’aretz.

Al yiten lamot ragleicha al yanum shom’recha.

Hineh, lo yanum velo yishan shomer Yisra’el.

hashem shom’recha hashem tzil’cha al yad yeminecha.

Yomam hashemesh lo yakeka veyare’ach balailah.

hashem yishmor’cha mikol ra’ah yishmor et nafshecha.

hashem yishmor tzetcha uvo’echa me’ata ve’ad olam.

(volta ao começo)

Tradução:

Cântico de acensões. Elevo os meus olhos para os montes;

de onde me vem o socorro?

O meu socorro vem de YHWH,

que fez os céus e a terra.

Não deixará vacilar o teu pé; aquele que te guarda não dormitará..

Eis que não dormitará nem dormirá

aquele que guarda a Yisra’el.

YHWH é quem te guarda;

YHWH é a tua sombra à tua mão direita.

O sol não te molestará de dia, nem a lua durante a noite.

YHWH te guardará de todo o mal; Ele guardará a tua alma.

YHWH guardará a tua saída e a tua entrada, desde agora e para sempre.

Yosef Karduner-Shir La’maalot

Yosef Karduner – יוסף קרדונר – Hashem melech

fevereiro 17, 2012

Shalom meus amigos do Blog, neste post de hoje, quero fazer vocês cantarem um pouco em Hebraico. Esta musica tem uma letra super simples, baseada em vários textos do Hebraico bíblico. E é cantada pelo rav Yosef karduner יוסף קרדונר com uma letra totalmente profética, sobre um período maravilhoso,no dia em que finalmente O Soberano criador ira reinar sobre todos.

נה   נה  ניי   ניי   ניי   ניי

נה   ניי   ניי  נה  נה  ניי

יהוה  מלך יהוה  מלך יהוה  ימלוך לעולם ועד

והיה יהוה  למלך על כל הארץ

ביום ההוא יהיה יהוה  אחד ושמו אחד

Hashem Melech, Hashem Malach

Hashem Yimloch, Le’olam Va’ed (2x)

V’haya Hashem l’melech, al col ha-eretz

ba-yom hahu yih’yeh Hashem echad, ushmo echad (2x)

YHWH é rei, YHWH reina,
YHWH reinará para sempre e eternamente
E YHWH será rei,sobre toda a terra,
Naquele dia YHWH será um e Seu Nome um.

Yosef Karduner – Hashem Melech -letra